پرداخت از طریق درگاه بانک ملتپرداخت آنلاين وجه

کاربر گرامی در صورت ثبت سفارش از طریق تلگرام  می توانید مبلغ ارسال شده را از طریق فرم درگاه پرداخت ذیل به صورت انلاین واریز نمایید و شماره رسید دیجیتالی صادر شده را به همراه مبلغ واریزی به  تلگرام موسسه ارسال نمایید.  (شماره تلگرام ۰۹۹۰۰۸۹۰۰۳۲)